Υπάλληλος Ποιοτικού Ελέγχου

Υπάλληλος Ποιοτικού Ελέγχου

Υπάλληλος Ποιοτικού Ελέγχου

Υπάλληλος Ποιοτικού Ελέγχου

Υπάλληλος Ποιοτικού Ελέγχου

Ο Υπάλληλος Ποιοτικού Ελέγχου είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών. Εργάζεται σε ένα εργαστήριο ή σε μια γραμμή παραγωγής για να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα πληρούν τις προδιαγραφές και τα πρότυπα ποιότητας.

 • Εξαγωγή δειγμάτων προϊόντων για έλεγχο

 • Διεξαγωγή ελέγχων ποιότητας σε προϊόντα και υπηρεσίες

 • Τήρηση αρχείων ελέγχου ποιότητας

 • Αναφορά προβλημάτων ποιότητας στην αρμόδια υπηρεσία

 • Συμμετοχή στην ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου

 • Ενημέρωση των εργαζομένων για τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου

 • Απολυτήριο Λυκείου

 • Προϋπηρεσία σε ποιοτικό έλεγχο (πλεονέκτημα)

 • Καλή γνώση των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου

 • Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου

 • Προσοχή στη λεπτομέρεια

 • Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων

 • Ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (πλεονέκτημα)

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

 • Δυνατότητες εκπαίδευσης και ανάπτυξης

 • Ευχάριστο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

 • Μελλοντική προοπτική εξέλιξης στην αλυσίδα λογιστηρίων

Συμπληρώστε την φόρμα και κάντε το πρώτο βήμα επαγγελματικής εξέλιξης στην οικογένεια μας!

*

*

*

*

*

*

*

*

(1) file

Click to upload files

 

or drag and drop

max. 10MB

*

*

*

*

*

*

*

*

(1) file

Click to upload files

 

or drag and drop

max. 10MB

*

*

*

*

*

*

*

*

(1) file

Click to upload files

 

or drag and drop

max. 10MB

*

*

*

*

*

*

*

*

(1) file

Click to upload files

 

or drag and drop

max. 10MB