Οδηγός Εφοδιασμού Kαταστημάτων

Οδηγός Εφοδιασμού Kαταστημάτων

Οδηγός Εφοδιασμού Kαταστημάτων

Οδηγός Εφοδιασμού Kαταστημάτων

Οδηγός Εφοδιασμού Kαταστημάτων

Περιγραφή θέσης

Ο οδηγός εφοδιασμού του Αχαϊκού Χωριάτικου είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του φούρνου μας και των πελατών μας, διασφαλίζοντας τη γρήγορη και ασφαλή παράδοση των παραγγελιών μας. Η θέση απαιτεί άνεση με το δρόμο, προσοχή στη λεπτομέρεια και την ικανότητα να παρέχει υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση στους πελάτες μας.

Κύριες Ευθύνες

 • Παραλαμβάνει παραγγελίες έγκαιρα και αποτελεσματικά

 • Διατηρεί τα οχήματά του καθαρά και σε καλή κατάσταση

 • Διασφαλίζει την ασφάλεια των προϊόντων κατά τη μεταφορά

 • Ενημερώνει το γραφείο για τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Δίπλωμα οδήγησης και εμπειρία οδήγησης οχήματος

 • Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στη διανομή αγαθών

 • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας

 • Ομαδικές δεξιότητες και ικανότητα να εργάζεται υπό πίεση

 • Πάθος για την παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης

 • Καλή γνώση των δρομολογίων της πόλης

 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες, περιλαμβανομένων Σαββατοκύριακων και αργιών

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

 • Δυνατότητες εκπαίδευσης και ανάπτυξης

 • Ευχάριστο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Συμπληρώστε την φόρμα και κάντε το πρώτο βήμα επαγγελματικής εξέλιξης στην οικογένεια μας!

*

*

*

*

*

*

*

*

(1) file

Click to upload files

 

or drag and drop

max. 10MB

*

*

*

*

*

*

*

*

(1) file

Click to upload files

 

or drag and drop

max. 10MB

*

*

*

*

*

*

*

*

(1) file

Click to upload files

 

or drag and drop

max. 10MB

*

*

*

*

*

*

*

*

(1) file

Click to upload files

 

or drag and drop

max. 10MB