Πωλητής

Πωλητής

Πωλητής

Πωλητής

Πωλητής

Περιγραφή θέσης

Ο ταμίας του Αχαϊκού Χωριάτικου είναι ο άνθρωπος που έρχεται σε άμεση επαφή με τους πελάτες μας, διασφαλίζοντας μια ευχάριστη και γρήγορη συναλλαγή. Η θέση απαιτεί ομαδικότητα, άνεση με το ταμείο και την ικανότητα να παρέχει υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση στους πελάτες μας.

Κύριες Ευθύνες

 • Υπεύθυνος για τη διαχείριση των ταμειακών συναλλαγών

 • Παροχή φιλικής και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης στους πελάτες

 • Ενημέρωση του γραφείου για τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα

 • Συμμετοχή στην προετοιμασία και το σερβίρισμα των προϊόντων

 • Λήψη παραγγελιών για επιτόπου κατανάλωση

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και ικανότητα επικοινωνίας σε αγγλική γλώσσα

 • Γνώσεις ταμειακής

 • Καλή γνώση των προϊόντων και του μενού του καταστήματος

 • Ομαδικές δεξιότητες και ικανότητα να εργάζεται υπό πίεση

 • Πάθος για την παροχή ποιοτικής εξυπηρέτησης

 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες, περιλαμβανομένων Σαββατοκύριακων και αργιών

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

 • Δυνατότητες εκπαίδευσης και ανάπτυξης

 • Ευχάριστο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

 • Μελλοντική προοπτική εξέλιξης στην αλυσίδα πωλήσεων

Συμπληρώστε την φόρμα και κάντε το πρώτο βήμα επαγγελματικής εξέλιξης στην οικογένεια μας!

*

*

*

*

*

*

*

*

(1) file

Click to upload files

 

or drag and drop

max. 10MB

*

*

*

*

*

*

*

*

(1) file

Click to upload files

 

or drag and drop

max. 10MB

*

*

*

*

*

*

*

*

(1) file

Click to upload files

 

or drag and drop

max. 10MB

*

*

*

*

*

*

*

*

(1) file

Click to upload files

 

or drag and drop

max. 10MB