Σεφ Ιταλικής & Κρύας κουζίνας

Σεφ Ιταλικής & Κρύας κουζίνας

Σεφ Ιταλικής & Κρύας κουζίνας

Σεφ Ιταλικής & Κρύας κουζίνας

Σεφ Ιταλικής & Κρύας κουζίνας

Περιγραφή θέσης

Ο Υπάλληλος Παραγωγής είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων.

Κύριες Ευθύνες

 • Ακολουθία των διαδικασιών παραγωγής

 • Χρήση και συντήρηση εξοπλισμού

 • Έλεγχος ποιότητας πρώτων υλών και τελικών προϊόντων

 • Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

 • Συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας παραγωγής

 • Αναφορά προβλημάτων και προτάσεων βελτίωσης

 • Επίτευξη των στόχων παραγωγής

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Απολυτήριο Λυκείου

 • Καλή φυσική κατάσταση

 • Υπευθυνότητα και ομαδικότητα

 • Προσοχή στη λεπτομέρεια

 • Ικανότητα τήρησης οδηγιών

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

 • Δυνατότητες εκπαίδευσης και ανάπτυξης

 • Ευχάριστο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Συμπληρώστε την φόρμα και κάντε το πρώτο βήμα επαγγελματικής εξέλιξης στην οικογένεια μας!

*

*

*

*

*

*

*

*

(1) file

Click to upload files

 

or drag and drop

max. 10MB

*

*

*

*

*

*

*

*

(1) file

Click to upload files

 

or drag and drop

max. 10MB

*

*

*

*

*

*

*

*

(1) file

Click to upload files

 

or drag and drop

max. 10MB

*

*

*

*

*

*

*

*

(1) file

Click to upload files

 

or drag and drop

max. 10MB